Domena na sprzedaż

CZYTAJ DALEJ

zespół jelita wrażliwego

Zespół Jelita Nadwrażliwego

IBD | Nieswoiste Zapalenia Jelit

Choroba Leśniowskiego - Crohna (ChLC)

Choroba Leśniowskiego - Crohna dotyczy ponad 6 tys. Polaków. To przewlekłe zapalenie jelit objawia się biegunką, bólami brzucha, anemią, utratą masy ciała i niedożywieniem, a jego późnym powikłaniem może być rak jelita grubego. Choć w przypadku choroby Leśniowskiego - Crohna nie ma leczenia przyczynowego, terapia może zmniejszyć objawy, a nawet prowadzić do ich długotrwałego ustąpienia.

#polecamy

14 lut 2020

Opis pierwszego polskiego przypadku zapalenia jelita krętego z przetoką do wstępnicy opublikował w 1904 r. prof. Antoni Leśniowski. Jednakże przekonujące opisy dolegliwości charakterystycznych dla choroby opisywanej po raz pierwszy przez prof. Leśniowskiego pochodzą z przekazów historycznych już z XVII wieku. W 1932 roku lekarze amerykańscy: Crohn, Ginzburg i Oppenheimer wyodrębnili zapalenie końcowego odcinka jelita krętego jako nową jednostkę chorobową. Obecnie w literaturze ogólnoświatowej tę jednostkę chorobową nazywa się chorobą Crohna, zaś w Polsce, wciąż jeszcze bardzo często, nazywana jest ona chorobą Leśniowskiego - Crohna (ChLC).

do odbytu, jednak najczęściej lokalizuje się w końcowej części jelita cienkiego (jelito kręte), oraz początkowej jelita grubego (kątnica, wstępnica).

Choroba Leśniowskiego - Crohna (ChLC) jest przewlekłą zapalną chorobą jelita o niewyjaśnionej etiologii (przyczynie), zaliczaną do grupy nieswoistych zapaleń jelit (IBD). Istotą zmian w przewodzie pokarmowym jest odcinkowy, pełnościenny proces zapalny, który może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego – od jamy ustnej

REKLAMA 

Witaminy, minerały i suplementy

Krzysztof Abramek

Mistrz ofert

Podróże

❓tenczyten

INFO

DIAGNOSTYKA

ZJN | PUBLIKACJE

Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookie, dzięki którym personalizujemy Twoje odwiedziny. Więcej o ciasteczkach.

 

Serwis zespoljelitanadwrazliwego.pl ma charakter edukacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie. Informacje zawarte na stronie nie zastępują porady lekarskiej, decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza.

 

Prezentowanych informacji nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.

OPEN ON NEW TAB SUPPORT THE AUTHOR / OTWÓRZ W NOWYM OKNIE WESPRZYJ AUTORA

zdjęcia: freepik, unsplash (creative commons zero)

>>>

zespół jelita wrażliwego

Zespół Jelita Nadwrażliwego

Etiologia czyli przyczyna choroby Leśniowskiego - Crohna nie została dotychczas wyjaśniona. Na rozwój chorób zapalnych jelit mają wpływ czynniki genetyczne, środowiskowe i immunologiczne. Najważniejszym czynnikiem środowiskowym są bakterie zasiedlające przewód pokarmowy. Badania potwierdziły, że flora bakteryjna osób cierpiących na choroby zapalne jelit różni się od flory zdrowych osób. Nie udało się wyizolować jednego określonego mikroorganizmu i sądzi się obecnie, że czynniki środowiskowe zarówno wewnętrzne (flora bakteryjna, stres) jak i zewnętrzne (niewłaściwa dieta) mają wpływ na rozwój zapalenia jelita. Przypuszczalnie znaczenie ma również wczesne stosowanie antybiotyków u dzieci, natomiast karmienie piersią w okresie niemowlęcym ma działanie ochronne. Stres sam w sobie nie jest przyczyną choroby ChLC natomiast ma wpływ na jej ujawnienie się i przebieg. Udowodniono, że ryzyko zachorowania jest większe u osób spożywających dużą ilość cukru i czerwonego mięsa. Sztuczne konserwanty i barwniki do żywności, utwardzane tłuszcze roślinne mogą mieć również wpływ na zachorowalność.

 

Rodzinne występowanie w 5-10% przypadków choroby Leśniowskiego – Crohna potwierdza udział czynnika genetycznego. Obecność zmutowanych genów podatności na chorobę ChLC wpływa na odpowiedź ustroju na działanie antygenów bakteryjnych. Z chorobą ChLC wiąże się gen NOD2/CARD15, którego mutacja zwiększa ryzyko zachorowania 20-40 krotnie. Ryzyko zachorowania na ChLC u dziecka, którego obydwoje rodzice chorują na chorobę ChLC lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest wysokie i sięga 40%.

 

Kolejnym czynnikiem etiologicznym są zaburzenia układu immunologicznego i ich udział w patogenezie ChLC został już udowodniony. Liczne badania wykazały, że w jelicie w przebiegu choroby Leśniowskiego - Crohna dochodzi do nasilonej, nieprawidłowej aktywacji komórek uczestniczących w zapalnej odpowiedzi immunologicznej. Pobudzone komórki wytwarzają zwiększone ilości substancji zwanych cytokinami, od których zależy rozwój zapalenia jelit. Cytokiną o udowodnionym udziale w rozwoju ChLC jest czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α), przeciwko któremu skierowane są tzw. leki biologiczne.

Przyczyny

Przebieg

Ponad połowa chorych w pierwszych 10 latach od rozpoznania choroby wymaga interwencji chirurgicznej. Długotrwała ponad 10 letnia choroba Leśniowskiego - Crohna powoduje zwiększone ryzyko raka jelita grubego.

Choroba Leśniowskiego - Crohna ma przebieg przewlekły, wieloletni. W wielu przypadkach obserwuje się naprzemienne występowanie okresów zaostrzeń ( okresy aktywności choroby i nasilenia objawów) i remisji (okres wyciszenia choroby, przy bardzo niewielkich objawach lub ich całkowitym braku), jednak często objawy mogą utrzymywać się stale, powodując znaczne obniżenie jakości życia, wystąpienie powikłań i inwalidztwa.

Częstość występowania zaostrzeń, czas ich trwania oraz nasilenie dolegliwości są zmienne osobniczo. U większości chorych liczba zaostrzeń zwiększa się z czasem, a okresy bezobjawowe są coraz krótsze.

FINANSE NIE TYLKO OSOBISTE

Objawy

Długotrwały i nawrotowy charakter choroby Leśniowskiego - Crohna sprawia, że w jej obrazie klinicznym może dochodzić do wystąpienia powikłań ze strony różnych narządów. Powikłania mogą wystąpić zarówno w fazie ostrej, jak i w okresie remisji; niejednokrotnie bywają pierwszymi objawami choroby. Występowanie powikłań choroby ChLC , ich rodzaj, liczba i nasilenie są zmienne osobniczo i zależą od wielu czynników. Oprócz powikłań wynikających z charakteru samej choroby, oraz skutków zaburzeń odżywiania, ważną rolę odgrywają powikłania długotrwałego leczenia. Zarówno metody farmakologiczne czy chirurgiczne stosowane w terapii choroby ChLC niosą, obok wielu dobroczynnych skutków, także pewne ryzyko działań niepożądanych. Wystąpienie powikłań – czy to wynikających z samej choroby czy tez efektów jej leczenia- wymaga często zmiany metody leczenia, intensyfikacji leczenia, leczenia dodatkowego.

Najczęstsze powikłania to:

 • przewód pokarmowy: zwężenia, przetoki, perforacje;

 • układ kostno-szkieletowy: osteoporoza, aseptyczna martwica kości, infekcyjne zapalenie stawów;

 • skóra: zmiany spowodowane niedoborem mikroelementów i witamin, szczeliny i przetoki, wysypki polekowe;

 • wątroba i drogi żółciowe: stłuszczenie wątroby, kamica żółciowa;

 • oczy: infekcje oportunistyczne, zaćma posterydowa

 • układ krwiotwórczy i naczyniowy: niedokrwistość wtórna z niedoboru żelaza, kwasu foliowego i witaminy B12, leukocytoza i trombocytoza, nadkrzepliwość, zakrzepica żylna;

 • układ moczowo-płciowy: kamica nerkowa (szczawianowa), miejscowe; powikłania choroby dotyczące moczowodów, pęcherza moczowego, narządów rodnych; amyloidoza, polekowa niewydolność nerek;

 • układ nerwowy: obwodowa neuropatia, polineuropatia polekowa;

 • układ oddechowy: włóknienie płuc polekowe (MTX), zakażenia oportunistyczne (immunosupresja);

 • serca: zapalenie osierdzia polekowe;

 • trzustka: ostre zapalenie trzustki polekowe

 • zaburzenia przemiany materii, opóźnienie wzrostu i dojrzewania płciowego u dzieci,

 • cukrzyca posterydowa

Powikłania

Pobierz dietę dla choroby Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego - Crohna ze względu na objawy, np. częste i niespodziewane biegunki, postrzegana jest jako wstydliwa i krępująca. Chorzy chcąc wyjść z domu często zmuszeni są korzystać z toalet publicznych. Zdarza się, że potrzeba skorzystania z toalety jest tak nagła, że stanie w kolejce nie wchodzi w grę, dlatego nie należy się krępować i poprosić o przepuszczenie. Stosowanie przed wyjściem z domu leków zapierających może zmniejszyć liczbę wypróżnień i uczucie parcia na stolec w łagodnych postaciach choroby ( leki te przeciwwskazane są w okresach zaostrzeń ). Stowarzyszenie osób z chorobami zapalnymi jelit prowadzi akcje informacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwu problemów osób dotkniętych tymi chorobami.

Wstydliwa dolegliwość

 Dowiedz się czym charakteryzuje się zespół jelita nadwrażliwego, co powoduje jej wystąpienie, rozpoznanie i objawy, czy jest poważną chorobą, możliwe leczenie, oraz wpływ diety na jej przebieg.

Należą do nich:

 • układ mięśniowo-szkieletowy: zapalenie stawów;

 • skóra: rumień guzowaty, piodermia zgorzelinowa, owrzodzenia, martwicze zapalenie naczyń;

 • wątroba i drogi żółciowe: stwardniające zapalenie dróg żółciowych, autoimmunologiczne zapalenie wątroby;

 • oczy: zapalenie tęczówki, zapalenie nadtwardówki, zapalenie błony naczyniowej, rozmiękanie twardówki, owrzodzenie rogówki, choroby naczyniowe siatkówki;

 • układ krwiotwórczy i naczyniowy: zmiany zapalne i zakrzepowo-zatorowe w naczyniach żylnych i tętniczych;

 • układ nerwowy: choroby demielinizacyjne, zapalenie nerwu wzrokowego, miastenia, naczyniowe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym;

 • układ oddechowy: zapalenie oskrzeli, ostre zapalenie krtani i tchawicy;

 • serce: zapalenie osierdzia i mięśnia sercowego;

 • trzustka: ostre zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki;

Do najczęściej występujących objawów choroby Leśniowskiego - Crohna należą: przewlekła biegunka, chudnięcie, gorączka, bóle brzucha (prawe podbrzusze, okolica okołopępkowa, podbrzusze). Podczas badania palpacyjnego może być wyczuwalny guzowaty opór w jamie brzusznej. Jeżeli wyżej wymienione objawy wystąpią u osoby młodej, przewlekają się i powtarzają – powinny nasunąć podejrzenie choroby Leśniowskiego - Crohna.

Oprócz objawów dotyczących przewodu pokarmowego w przebiegu choroby Leśniowskiego - Crohna mogą pojawiać się także objawy ze strony innych układów i narządów – tzw. pozajelitowe objawy choroby Leśniowskiego - Crohna.

Objawy choroby ChLC mogą się zmieniać w czasie i być różne u rożnych pacjentów w zależności od rozległości procesu zapalnego oraz jego miejsca występowania. Symptomy mogą zmieniać także intensywność lub charakter, w zakresie od łagodnych do ciężkich lub mogą także zmienić się całkowicie.

Objawy pozajelitowe choroby Leśniowskiego - Crohna występują u 6-47% chorych. Mogą one pojawić się w każdej fazie choroby, a także wyprzedzać pojawienie się zmian w przewodzie pokarmowym.

 

Niejednokrotnie jednak dopiero obecność powikłań ChLC takich jak ropnie okołoodbytnicze, przetoki (czyli patologicznego połączenia przewodu pokarmowego z przyległymi tkankami lub narządami, np. skórą lub pęcherzem moczowym, pochwą), zwężenia powodujące objawy niedrożności (wzdęcia, zatrzymanie gazów i stolca), które są obecne u 15% pacjentów w chwili rozpoznania pozwala na postawienie diagnozy.

źródła:

 

http://elitarni.org.pl/default.aspx

REKLAMA 

REKLAMA

#polecamy

28 maj 2018

Prezentowanych informacji nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.

REKLAMA 


SUPLEMENTY

Mogą Cię zainteresować

SIBO

CZYTAJ DALEJ »

O zespole rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego mówimy, gdy w jelicie cienkim znajduje się zbyt duża ilość bakterii. Bakterie te powodują wzdęcia, bóle brzucha, uczucie pełności, biegunkę i utratę masy ciała. SIBO może przypominać inne choroby układu pokarmowego, co niekiedy utrudnia prawidłowe rozpoznanie.

.Układ pokarmowy.

CZYTAJ DALEJ »

Jego budowa nie jest skomplikowana, ale rola, jaką spełnia, jest na wagę złota. Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Białko C-reaktywne

CZYTAJ DALEJ »

Białko C-reaktywne jest wytwarzane w przez komórki wątroby i komórki tłuszczowe pod wpływem czynników prozapalnych. CRP jest białkiem ostrej fazy, co oznacza, że organizm wydziela je w pierwszej kolejności po rozpoczęciu procesu zapalnego.

https://www.zespoljelitanadwrazliwego.pl/

TVN    
Euro    
Pokemon Go
Donald Trump     
Prince     
Rio
Powerball     
Eurowizja
David Bowie
Deadpool     
Singielka
Olympics     
iPhone
Slither.io     
Wybory
USA
Suicide
Squad     
Deadpool
Samsung

#wolny sejm

#wolne media